Danh mục sản phẩm dầu mỡ nhờn Mobil

Hiện Công ty chúng tôi đang phân phối các sản phẩm Mobil chính hãng tại thị trường Việt Nam. Danh mục chúng tôi phân phối bao gồm: 
Dầu tuần hoàn Mobil SHC PM Series 150, 220, 320
 Mobil DTE Oil Named Series Light, Medium, Heavy Medium, Heavy
 Mobil DTE PM Series 100, 150, 220
 Mobil Vacuoline 500 Series 525, 528, 533, 537, 546, 548
 Mobil Vacuoline 100 Series 133, 137, 146, 148
  
Dầu máy nén khí Mobil Rarus SHC 1000 Series 1024, 1025, 1026
 Mobil Rarus 800 Series 824, 826, 827, 829
 Mobil Rarus 400 Series 424, 425, 426, 427, 429
  
Dầu động cơ khí Mobil Pegasus 1 
 Mobil Pegasus 1005 
 Mobil Pegasus 805 
 Mobil Pegasus 801 
 Mobil Pegasus 610 
 Mobil Pegasus 605 
  
Dầu hộp số, bánh răng Mobilgear SHC XMP Series 150, 220, 320, 460
Mobilgear SHC Series 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500, 3200, 6800 
Mobil Glygoyle Series 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 
Mobil SHC 600 Series 624, 626, 627, 629, 630, 632, 634, 636, 639 
Mobilgear XMP Series 150, 220, 320, 460 
Mobilgear 600 XP Series 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 
Mobil 600W Cylinder Oils Cylinder Oil, Super Cylinder Oil 
Mobiltac 375 NC, 325 NC, 275 NC 
Mobil Spartan EP Series  
Mobil DTE FM Series  
  
Mỡ công nghiệp Mobil SHC Polyrex Series 005, 462
 Mobil SHC Grease 460 WT 
 Mobilith SHC Series 100, 220, 460, 1500
 Mobilgrease XHP 220 Series 221, 222, 222 Special, 223
 Mobil Polyrex EM 
 Ronex MP 
 Unirex N N 2, N 3
 Mobilux EP Series 0, 004, 023, 1, 2, 3
 Mobilux EP 111 
  
Dầu cấp thực phẩm Mobil SHC Cibus Series 32, 46, 68, 150, 220, 320, 460
 Mobil SHC Cibus 32 HT 
  
Dầu thủy lực Mobil SHC 500 Series 524, 525, 526
 Mobil DTE 10 Excel Series 15, 32, 46, 68, 100, 150
 Mobil DTE Excel Series 32, 46, 68, 100
 Mobil DTE 20 Series 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
 Mobil Pyrotec HFD 46 
 Mobil Nyvac FR 200D 
 Mobil Pyrotech HFD 46 
 Mobil EAL 224H 
 Mobil Univis HVI 26 
 Mobil Univis N Series 
 Mobil DTE Named Series 
 Mobil Nuto H series 
  
Dầu cắt gọt kim loại Mobilmet 760 Series 762, 763, 766
 Mobilmet 440 Series 443, 446
 Mobilmet 400 Series 422, 423, 424, 426, 427
 Mobilcut 321 
 Mobilcut 200 Series Grinding (non-critucal), Turning, drilling, milling, Heavy duty machining (ferrous), Tough aluminum machining
 Mobilcut 102 
 Mobilcut 147 
  
Dầu máy nén lạnh Gargoyle Arctic SHC 200 Series 224, 226E, 228, 230, 234
 Mobil EAL Arctic Series 22, 32, 46, 68, 100
 Mobil Zerice S Series 68, 100
 Gargoyle Arctic Series 155, 300
  
Dầu tua-bin Mobil SHC 800 Series 824, 825
 Mobil DTE 800 Series 832, 846
 Mobil DTE 700 Series 732, 746, 768
 Mobil Teresstic Series. 
  
Dầu máy công cụ (Way oil) Mobil Vactra Oil Numbered Series No.1, 2, 3, 4
 Mobil Vacuoline 1400 Series 1405, 1409
  
Dầu công nghiệp khác Mobil Almo 500 Series 525, 527, 529, 530, 532
Dầu chống rỉ Mobilarma 700 Series 798, 777, 778
Dầu truyền nhiệt Mobiltherm 600 Series 603, 605
 Mobil Velocite Oil Numbered Series No.3, 4, 6, 10
Dầu máy biến áp Mobilect 39 
Dầu máy bơm Mobil Vacuum Pump Oil 
  
Dầu động cơ diesel Mobil Delvac 1 Series 
 Mobil Delvac XHP LE 10W40 
 Mobil Delvac MX ESP 15W40 
 Mobil Delvac MX 15W40 
 Mobil Delvac Super 1300 15W40 
 Mobil Delvac 1640 
 Mobil Delvac Super 20W50 
 Mobil Delvac 1300 Monograde Series 
  
Dầu truyền động Mobil 1 Synthetic ATF 
 Mobil ATF SHC 
 Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75w90 
 Mobilube 1 SHC 75w90 
 Mobil Multipurpose ATF 
 Mobil ATF 220 
 Mobiltrans HD Series 
 Mobilube HD Series 
 Mobilube GX Series 
 Mobilube LS Series 
 Mobilfluid 424 
 Mobil Hydraulic 10W 
 Esso ATF LT 71141 
  
Dầu làm mát, dầu phanh Mobil Coolant Ready Mixed 36 
 Mobil Brake Fluid Dot 4 
  
Dầu máy bay Mobil Jet Oil II 
 Mobil Jet Oil 254 
Dầu thủy lực Exxon Hyjet IV-A Plus 
 Exxon Hyjet V 
 Mobil Aero HF Series 
Mỡ Mobilgrease 28 
 Mobilgrease 33 
 Mobil Aviation Grease SHC 100 
Dầu piston Aviation Oil Elite 20W-50 

>>> Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm: Tại đâyChia sẻ :